×

ŠKOLITELIA

LEKTORKA a ŠKOLITEĽKA Mgr. Viera GIMECKÁ

LEKTORKA a ŠKOLITEĽKA Mgr. Viera GIMECKÁ

Podľa VYHLÁŠKY 110 /2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je odborne spôsobilá  zabezpečovať odbornú prípravu trénerov a inštruktorov športu. Pre špecializáciu AEROBIK a jemu príbuzným športom.

Jumping je špeciálny aerobik a praktické a teoretické skúsenosti odovzdáva novým inštruktorom od roku 2012. 

2012-2018 z titulu majiteľa licencie JumpingTM pre Slovenskú republiku

2018 z titulu získania I. stupňa vysokoškolského vzdelania a z titulu "Osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti TRÉNERA AEROBIKU IV. kvalifikačnej triedy"

PRAX:

Je prvou SLOVENKOU inštruktorkou Jumping, ktorý priniesla na Slovensko v roku 2010.

Inštruktorská činnosť:

  • Jumping od roku 2010
  • Piloxing od roku 2012
  • Knockout od roku 2015
  • STRONG nation 2018

Tanečná inštruktorská činnosť:

  • DFS Radosť Trenčín 1995 - 2004

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info