×

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Jumping inštruktorov

SAJF sa prispôsobila situácii a pripravila projekt DIŠTANČNÉHO vzdelávania inštruktorov. Školí sa cez ZOOM platformu.

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Jumping inštruktorov

Jumping BASIC - základné školenie Jumping a ostatné nadstavbové školenia

Skupinový VIRTUÁLNY tréning, neobmedzený počet účastníkov prostredníctvom platformy ZOOM. Trvanie 7 hodín s hodinovou prestvávkou. Nadstavbové školenia sa končia zadaním domácej úlohy k nučenej téme. Následne v rámci BASIC školenie sa lektor venuje individuálne podľa dohody s každým účastníkom na pokračovaní tréningu.

Trvanie a počet tréningov záleží na šikovnosti účastníka, ktorý trénuje doma a lektor ho kaučuje a ďalej učí. Lektor zadáva úlohy a tréning sa končí po natrénovaní techniky cvičení na trampolínke a inštruktorských schopností viesť lekcie jumping a schopnosti prípravy na lekciu. 

Po skončení účastník obdrží poštou "Certifikát o účasti na vzdelávaní" Certifikát informuje prípadného zamestnávateľa o abslvovaní tréningu a vzde type trampolínky, podľa vlastného výberu, alebo podľa ponuky zamestnávateľa.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info