×
Späť

Opäť môžem skákať!

Pridané: 7.4.2016 14:00:00 Počet zobrazení: 2902

07 Apríl 2016

Zdravie - čo vás trápi: Väčšina žien problém nerieši. Hanbia sa za svoj stav, cítia sa vyradené zo spoločnosti a v strachu zo strápnenia sa izolujú doma. Nahlodáva to ich sebavedomie, ničí súkromný život a najmä partnerské vzťahy. Inkontinencia je dodnes tabu.

Opäť môžem skákať!

-Odkrývame fámy o témach, ktoré sú stále tabu-

Čo je inkontinencia?
Týmto pojmom medicína označuje samovoľný, vôľou neovplyvniteľný únik moču. Existujú viaceré druhy - stresová, urgentná, reflexná, funkčná, či u detí enuréza alebo dysfunkčné močenie. Ženy najviac trápi stresová inkontinencia, ktorá sa objavuje pri smiechu, kašli, kýchaní, podrepe, zdvíhaní bremien, pobehnutí, poskočení, zmene polohy a podobne.

Ak neviete, o čom je reč, ticho vám závidím, lebo patríte medzi tých šťastnejších. Tento článok prečítate len letmo - čo ak náhodou raz ... Ak sa to už stalo, čítajte pozorne. Problém sa dá riešiť! Neodkladajte to.

Začína to nenápadne. Kýchnete si, vyskočíte alebo sa z chuti na niečom zasmejete a je „to" tu. Zo začiatku len trošku, nespôsobí to vážny problém. Zabudnete na to. Časom sa to stáva častejšie a býva to väčšia pohroma. Čo už – použijete vložku. Chcete si ísť zacvičiť a zistíte, že obyčajná vložka nestačí – žiadny problém, veď predávajú aj väčšie. Do tohto bodu sa to zväčša vyvíja u každej rovnako. Tu sa ženy rozdelia na dve skupiny. Prvá skupina si povie, že cvičenie nevyhnutne nepotrebuje k životu. Vzdá sa aj iných pohybových aktivít, tancovania, lyžovania, jašenia sa s deťmi - len plávanie v teplučkom mori je v tejto fáze super, ale pssst! Problém neriešia, ale on nahlodáva ich sebavedomie, ničí súkromný život a najmä partnerské vzťahy. Hanbia sa za svoj stav, cítia sa vyradené zo spoločnosti a v strachu zo strápnenia sa izolujú doma. Toto nie je správna cesta, napriek tomu si ju vyberie väčšina žien. Druhá skupina začne problém riešiť. Informácie sa dajú získať na internete, u gynekológa, u obvodného lekára. Správna inštruktorka akéhokoľvek skupinového cvičenia vás tiež dokáže usmerniť. Mnohé cielene do svojich zostáv zaraďujú cviky na posilnenie panvového dna aj v prípade, že toto nie je hlavný cieľ ich cvičenia. A to je vlastne prvý a najjednoduchší spôsob riešenia problému – posilňovanie panvového dna špeciálnymi cvikmi. Nie vždy je tento spôsob účinný, ale treba ho vyskúšať. Ak vám tento spôsob pomôže, máte vyhrané. Ak nie, skúšajte ďalšie metódy. Mne pomohla až TVT-páska. Operačný zákrok, ktorý ma zbavil problému. Lekári ho nazývajú malý operačný zákrok, no aj pri ňom existujú riziká. Napriek tomu som ho podstúpila a neľutujem. Nesmela som mesiac vykonávať žiadnu fyzickú námahu. Ešte že som neprechladla, lebo aj kýchnutie mohlo spôsobiť problém. A odvtedy môžem opäť skákať, behať, smiať sa, kýchať... Verím, že sa tento stav zachová dlhodobo. Ak nie, už viem, že sa to dá riešiť.

Zbavte sa strachu!

Oslovili sme MUDr. Branislava Kopčana z Urogynekologickej ambulancie CeGys, s. r. o. v Trenčíne a ten nám hneď na úvod povedal, že najväčším problémom v liečbe stresovej inkontiencie moču u žien i dnes zostáva strach z riešenia problému, zábrany zdôveriť sa s touto poruchou a hľadať adekvátne riešenie. Možností efektívne ovplyvniť a vyliečiť únik moču je dnes naozaj veľké množstvo. Podmienkou je však zbaviť sa strachu a odhodlať sa o svojom probléme hovoriť a účinne ho riešiť, nie ho len zakrývať.

V poslednom čase stúpol počet pacientov s inkontinenciou – čím je to spôsobené?
Priemerný vek populácie sa v posledných desaťročiach zvyšuje rovnako ako životná úroveň. Tento trend so sebou prináša i zvyšovanie početnosti niektorých chorobných stavov. K takýmto poruchám patrí aj stresová inkontinencia moču u žien. Spolu so zlepšovaním životnej úrovne a aktívnym životným štýlom i v strednom a vyššom veku prirodzene stúpajú nároky žien na kvalitu života, ktorú inkontinencia moču výrazne znižuje. Našou snahou je zbaviť ženu tejto poruchy kauzálnou liečbou, teda odstránením poruchy a ovplyvnením jej príčin, a nie len maskovaním prejavov úniku moču absorbčnými pomôckami.

Aké sú riešenia z pohľadu lekára?
Dominantnou je najmä snaha o konzervatívnu liečbu cvičením svalov panvového dna v spolupráci s fyzioterapeutami. Podstatou tejto liečby je naučiť sa ovládať svalstvo panvového dna a následne ho efektívne stimulovať a posilňovať. Pri neúspechu alebo nedostatočnom efekte cvičenia je ďalším krokom chirurgická liečba, pričom dôraz sa kladie na minimálnu invazivitu a vysokú úspešnosť operačnej techniky. Výrazným prínosom ku klasickým operáciám, ktorými boli liečené pacientky v minulosti, bolo od roku 1995 zavedenie používania voľnej pošvovej pásky pri chirurgickej liečbe - nebol už potrebný rozsiahly rez na brušnej stene. V súčasnosti je popisovaných viac ako 150 operačných postupov a ich modifikácií na liečbu stresovej inkontienncie moču. Nové minimálne invazívne techniky voľnej pošvovej pásky výrazne minimalizujú operačnú záťaž pacientky.

Skúste ju priblížiť laikovi.
Voľná pošvová páska je asi centimeter široká porézna tkaná páska z monofilamentného prolénu, bežne v chirurgii používaného materiálu napríklad na šitie rán pri operáciách, ktorý je dobre tolerovaný v tkanive. Páska sa chirurgicky umiestňuje prístupom z pošvy pod strednú tretinu močovej trubice pod sliznicu pošvy. Po operácii nie je hmatná a okrem zobrazovacích metód napríklad ultrazvukovým vyšetrením je veľmi ťažko zistiť jej prítomnosť v tkanive.

Ako prebieha operačný zákrok?
Operačný výkon je zväčša realizovaný v krátkodobej celkovej anestézii a trvá priemerne 15 minút. Dnes v niektorých krajinách začína prevažovať snaha o implantáciu takýchto pások v lokálnej anestézii, najmä na pracoviskách s režimom jednodňovej chirurgie. Pred takýmto operačným výkonom je samozrejme potrebné absolvovať komplex predoperačných vyšetrení. Urodynamické vyšetrenie je prístrojom realizované funkčné vyšetrenie dolných močových ciest. Môžeme ho v úvodnej fáze liečby využiť pri cvičení na takzvaný biofeedback – pacientka pri cvičení názorne vidí na monitore, ako efektívne dokáže cvičiť – sťahovať svalstvo panvového dna. Urodynamické vyšetrenie dokáže rovnako odhaliť rôzne chorobné stavy, pre ktoré nemôžeme následne v liečbe použiť TVT pásku, ale iné možnosti liečby tejto poruchy.
Implantácia TVT pásky je minimálne invazívny operačný výkon. Vyliečenie je na rozdiel od konvenčných operačných techník väčšinou trvalé a pokles účinnosti TVT pásky časom od operácie klesá iba mierne - 75% pacientiek desať až pätnásť rokov po operácii nemá únik moču.

Aké pravidlá treba dodržiavať po implantácii TVT pásky? Sú pre pacientku nejaké obmedzenia?
V prvých štyroch týždňoch je potrebné vyvarovať sa výraznej fyzickej námahy, zdvíhania ťažších bremien, náročných športových aktivít a jazdy na bicykli. Potom sa už pacientka môže plnohodnotne venovať svojim obľúbeným aktivitám bez obmedzení. Vzhľadom na charakter materiálu a miestu jeho implantácie je vhodné, aby pacientka pooperačne neplánovala tehotnosť. V prípade otehotnenia však nie je ohrozené tehotenstvo ani dieťa, no niektoré údaje naznačujú možné zníženie alebo zrušenie efektu operácie a znovu únik moču po tehotnosti a pôrode.

Čo v prípade, že žena plánuje ešte tehotenstvo?
Ženám, ktoré ešte plánujú tehotnosť sa doporučuje konzervatívna liečba cvičením alebo najnovšie endouretrálne implantáty – bulking agents. Princíp metódy spočíva v podslizničnom podaní hetero alebo autológnych materiálov do močovej trubice pod optickou kontrolou tenkou ihlou. Výkon je možný v lokálnej anestézii. Úspešnosť metódy je približne 75-percentné zlepšenie alebo vymiznutie ťažkostí. Efekt sa však v čase mierne zhoršuje.

Pomôže aj jumping

Veľmi zaujímavé riešenie inkontinencie priniesla fyzioterapeutka a inštruktorka jumpingu Petra Oravcová. V spolupráci s MUDr. Martinou Samekovou v rehabilitačnom centre vytvorili špeciálny cvičebný program.

Kedy ste prišli na to, že cvičenie jumpingu možno využiť pri riešení inkontinencie? Čo vás k tomu inšpirovalo?
Keď niektoré „moje" dievčatá na hodine jumpingu vo Vigi fit klube spomínali, že pri určitých cvikoch majú problém s inkontinenciou. Aj sama som si všimla, že často chodia počas hodiny na WC. Tak som si do klasickej hodiny dávala cviky, ktoré by mohli eliminovať tento problém. A z toho vznikla myšlienka - prečo neurobiť takýto špeciálny program? A je to tu . Naviedli ma k tomu dievčatá, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah. Tým že komunikujeme, vzájomne sa o seba zaujímame, zistila som, čo treba robiť. Ako som pátrala ďalej, zistila som, že tento problém má každá druhá žena bez ohľadu na vek. Takže odpoveď na otázku, čo ma k tomu inšpirovalo, je túžba pomáhať .

Ako dlho ste tento cvičebný program vyvíjali a v akom štádiu vývoja sa nachádza?
Prvotná myšlienka vznikla zhruba pred dvomi mesiacmi, kde som začala program konzultovať s doktorkou Samekovou, s ktorou sme nakoniec doladili všetky náležitosti.

Kedy si ho prví záujemcovia budú môcť zacvičiť?
Cvičebný program možno začať už v týchto dňoch v našej ambulancii. Priestor je stiesnený, keďže sme menšie rehabilitačné zariadenie, no verím, že si aj tak super zacvičíme. V prípade väčšieho záujmu je možnosť cvičiť vo Vigi fit klube v Trenčíne.

Pre koho je toto riešenie vhodné?
Pre každú ženu.

Kedy sa tento spôsob neodporúča využiť?
Pri akútnych stavoch, čerstvých pooperačných stavoch akéhokoľvek druhu, keď nie je ordinovaná lekárom pohybová liečba.

Ako často treba cvičiť ?
Odporúčam dvakrát týždenne po dobu piatich týždňov jednu sériu. Dôležitá je pravidelnosť cvičenia.

Po akom čase môžem očakávať pozitívne výsledky?
Pri poctivom cvičení a dodržiavaní všetkých inštrukcií terapeuta možno očakávať výsledky už po druhom-treťom raze. Samozrejme, každý sme iný, takže doba liečby môže byť variabilná.

Odporúčate počas absolvovania tohto cvičenia dodržiavať špeciálnu životosprávu?
Pokúšam sa klientkam vysvetliť, že počas doby, ktorú spolu strávime, netreba dodržiavať špeciálny režim. Dôležité je, aby sa človek cítil dobre, a pokiaľ si ženy popri cvičení upravia životosprávu, je to len veľké plus, ktoré môže urýchliť proces liečby.

Prečo napríklad jumping?

  • Pohyb na trampolínke je šetrnejší pre všetky časti tela - kĺby, šľachy, väzy, svaly. Preto sa odporúča takýto druh fyzio- jumpingu pre ľudí, ktorí majú zdravotný problém a pre tých, čo sa chcú opäť vrátiť do kondície po dlhodobej dysfunkcii
  • Tréning svalov panvového dna pri jumpingu je účinným spôsobom, ako zabrániť alebo minimalizovať únik moču v akomkoľvek štádiu
  • Nie ste v tom sami, pomáhate si navzájom
  • Ide o striedanie statických a dynamických cvičení
  • Skákanie nie je „klasické" ako sme zvyknutí, ale šetrné, nízke skákanie, pomalšie tempo, jemné pohyby, striedanie rôznych polôh a výdrží
  • Fyzioterapeut navádza klienta, ako a kedy správne zapojiť svaly panvového dna, brucha a gluteálne svaly
  • Dostatočná interakcia medzi pacientom a terapeutom

Posilňovaniu panvového dna pomôže aj cvičenie na fitlopte alebo s flexibarom.

V ďalších článkoch sa budeme venovať posilňovaniu panvového dna a vhodnému cvičeniu z pohľadu gynekologičky.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info