×

PONUKA školení

12.12.2020 LIVE VIRTUAL školenie Jumping BASIC Jumping školenie

12.12.2020 LIVE VIRTUAL školenie Jumping BASIC Jumping školenie

NOVÉ!!! LIVE VIRTUAL školenie!!!  NOVÉ!!!!

základ BASIC Jumping certifikát je:

Primárne školenie zamerané na:

a) PRAKTICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

b) TEORETICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

c) Zvládnutie slovenského a medzinárodného názvoslovia jumpingu a cvičení kondičnej, rytmickej a všeobecnej gymnastiky

d) Zvládnutie základnej športovej terminológie

e) Zvládnutie metód učenia pohybov

f) Zvládnutie zásad správneho cvičenia

g) Zvládnutie didaktiky Jumpingu, učenie správnej techniky - úvod do pedagogiky

h) Zvládnutie hudobno-pohybových vzťahov a včasný verbálny aj neverbálny cueing.

i) Zvládnutie základov fyziológie a antómie človeka

J) Zvládnutie tvorby lekcie - tréningovej jednotky

k) Zvládnutie základov strečingu na trampolínke

l) Zvládnutie bezpečnosti a zdravého cvičenia

m) Zvládnutie základov výživy pre aktívneho človeka v športe

n) CELKOVÉ zvládnutie vedenia lekcie AEROBIKU

  • Absolvovaním a úspešným zložením záverečnej skúšky
    • ONLINE test z teórie
    • PRAX cvičenie (VIDEO ukážka vedenia lekcie) obdržíte CERTIFIKÁT o účasti na vzdelávaní, na základe ktorého môžete viesť hodiny Jumping. CERTIFIKÁT je platný na Slovensku a tiež na celom svete.
  • Slovenská akadémia jumpingu a fitnes Vás neobmedzuje vo výbere druhu trampolínky! Svoje lekcie môžete viesť na akom koľvek druhu trampolínky.
  • Školením Vás sprevádza lektorka Mgr. Viera Gimecká
  • Časová dotácia: 1 deň ONLINE školenie/skupinové/ + ďalšie INDIVIDUÁLNE ONLINE tréningy a koučing /počet podľa schopností absolventa/
  • ŠTARTOVNÉ: 199,- Eur

Po vypísaní prihlášky Vám zašleme ďalšie informácie.

PRIHLÁŠKA na školenie BASIC

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info