×

Jumping BASIC

popis

popis

základ BASIC Jumping certifikát je:

Primárne školenie zamerané na:

a) PRAKTICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

b) TEORETICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

c) Zvládnutie slovenského a medzinárodného názvoslovia jumpingu a cvičení kondičnej, rytmickej a všeobecnej gymnastiky

d) Zvládnutie základnej športovej terminológie

e) Zvládnutie metód učenia pohybov

f) Zvládnutie zásad správneho cvičenia

g) Zvládnutie didaktiky Jumpingu, učenie správnej techniky - úvod do pedagogiky

h) Zvládnutie hudobno-pohybových vzťahov a včasný verbálny aj neverbálny cueing.

i) Zvládnutie základov fyziológie a antómie človeka

J) Zvládnutie tvorby lekcie - tréningovej jednotky

k) Zvládnutie základov strečingu na trampolínke

l) Zvládnutie bezpečnosti a zdravého cvičenia

m) Zvládnutie základov výživy pre aktívneho človeka v športe

n) CELKOVÉ zvládnutie vedenia lekcie AEROBIKU

Absolvovaním 3 dňového PREZENČNÉHO vzdelávania a úspešným zložením záverečnej skúšky. Absolvovaním praktických cvičení (ukážky vedenia lekcie) obdržíte CERTIFIKÁT o účasti na vzdelávaní, na základe ktorého môžete viesť hodiny Jumping. CERTIFIKÁT je platný na Slovensku a tiež na celom svete. Slovenská akadémia jumpingu a fitnes Vás neobmedzuje vo výbere druhu trampolínky! Svoje lekcie môžete viesť na akom koľvek druhu trampolínky.

Školením Vás sprevádza lektorka Mgr. Viera Gimecká

Časová dotácia:

1 deň VŠEOBECNÁ časť - dôležitý základ pre inštruktora (povinná časť) 

2 dni ŠPECIALIZÁCIA Jumping - základné, špeciálne a doplnkové cvičenia, tréning cvičenia na trampolínke, 

ŠTARTOVNÉ: 199,- Eur
Po vypísaní prihlášky Vám zašleme ďalšie informácie o programe a platbe.

Ďalšie školenie bude: 4.9.2021 + 18.+19.9.2021

PRIHLÁŠKA

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info