×

Jumping BASIC

popis

popis

NOVÉ!!! LIVE VIRTUAL školenie!!! NOVÉ!!!!

základ BASIC Jumping certifikát je:

Primárne školenie zamerané na:

a) PRAKTICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

b) TEORETICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

c) Zvládnutie slovenského a medzinárodného názvoslovia jumpingu a cvičení kondičnej, rytmickej a všeobecnej gymnastiky

d) Zvládnutie základnej športovej terminológie

e) Zvládnutie metód učenia pohybov

f) Zvládnutie zásad správneho cvičenia

g) Zvládnutie didaktiky Jumpingu, učenie správnej techniky - úvod do pedagogiky

h) Zvládnutie hudobno-pohybových vzťahov a včasný verbálny aj neverbálny cueing.

i) Zvládnutie základov fyziológie a antómie človeka

J) Zvládnutie tvorby lekcie - tréningovej jednotky

k) Zvládnutie základov strečingu na trampolínke

l) Zvládnutie bezpečnosti a zdravého cvičenia

m) Zvládnutie základov výživy pre aktívneho človeka v športe

n) CELKOVÉ zvládnutie vedenia lekcie AEROBIKU

Absolvovaním a úspešným zložením záverečnej skúšky ONLINE zadanie. Absolvovaním praktických cvičení (VIDEO ukážky vedenia lekcie) obdržíte CERTIFIKÁT o účasti na vzdelávaní, na základe ktorého môžete viesť hodiny Jumping. CERTIFIKÁT je platný na Slovensku a tiež na celom svete. Slovenská akadémia jumpingu a fitnes Vás neobmedzuje vo výbere druhu trampolínky! Svoje lekcie môžete viesť na akom koľvek druhu trampolínky.

Školením Vás sprevádza lektorka Mgr. Viera Gimecká

Časová dotácia: 1 deň ONLINE školenie/skupinové/ + ďalšie INDIVIDUÁLNE ONLINE tréningy a koučing /počet hodín podľa schopností absolventa/

ŠTARTOVNÉ: 199,- Eur
Po vypísaní prihlášky Vám zašleme ďalšie informácie o programe a platbe.

Ďalšie školenie bude: 22.mája 2021 LIVE virtual predbežne

PRIHLÁŠKA

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info