MôJ PRÍBEH

Mám pocit sily, slobody, lásky, vďačnosti.

Cítim úprimnú spokojnosť so svojou viac ako 13 ročnou praxou na trampolínke a so všetkou vykonanou prácou spojenou s Jumpingom. Som si istá, že ma nikto neprekvapí žiadnou otázkou o cvičení na malej trampolínke. Som veľmi šťastná, že o Jumpingu a o pohybe viem veľmi veľa, že mám ľuďom čo povedať a mám o čom písať.

Som 1. Slovenka – Jumping inštruktorka a som lektorka, ktorá vzdeláva nových inštruktorov pre tento fitness šport. Jumping som na Slovensko priniesla spolu s prvou trampolínkou a venujem sa jeho šíreniu od prevej lekcie v roku 2010. Na Jumping nedám dopustiť. Dôverujem cvičeniu na malej trampolínke a teraz už konečne verím aj sebe.

Tréning na hrazde po 45ke bol o modrinách

Som nesmierne na seba hrdá, lebo som v 45ke začala študovať a v 50ke som vysokú školu úspešne skončila. V tomto veku som dokázala prakticky spĺňať limity z atletiky, gymnastiky, plávania a ďalších športov, často lepšie ako moji mladší spolužiaci. Tréning na hrazde po 45ke bol o modrinách, plávanie som si zamilovala a atletiku som v roku 2016 dotiahla na halové majstrovstvá Slovenskej republiky MASTERS. Získala som zlato na 200m a striebro na 60m.

atletika

Bakalárskymi štátnicami zo športu a z aerobiku som sa stala trénerkou aerobiku IV. kvalifikačnej triedy a som odborne spôsobilá zabezpečovať odbornú prípravu trénerov a inštruktorov športu pre špecializáciu AEROBIK a jemu príbuzným športom. Magisterskými štátnicami som sa stala učiteľkou telesnej a športovej výchovy. Učím deti na základnej škole, učím inštruktorov viesť lekcie Jumping a učím bežných ľudí rekreačne športovať. Motivovať a inšpirovať deti, mládež a dospelých k pohybu je asi moje poslanie...

21.12.2022 som úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému "Dištančné vyučovanie TaŠV žiakov 2.stupňa ZŠ v Tn regióne počas Pandémie COVID-19. Získala som titul doktor pedagogiky (Paedagogicae doctor) PaedDr. Bolo to veľmi náročné, rigorózku som robila sama, veľa som sa pri tomto výskume a jeho vyhodnocovaní naučila, ale mala som 100 x chuť to vzdať. Vďaka vedúcemu práce pánovi docentovi Michalovi, ktorý mi dal veľa rád a psychickú podporu som to dotiahla do úspešného KONCA. A toľko na tému moje vzdelanie...

Som nadšená, že vášeň pre cvičenie na malej trampolínke a milión skokov na nej mi dovolilo spoznať Jumping zo všetkých strán. Radosť, ktorú prežívam je neopísateľná. Poznanie, ktoré o Jumpingu mám, som získala dlhoročným vedením lekcii, experimentovaním, pozorovaním zverencov pri cvičení na trampolínke, tvorbou vzdelávacích materiálov, školením inštruktorov, písaním bakalárskej a diplomovej práce.

Nikdy som nič nedostala "zadarmo"

Tisíc krát som chcela ujsť, zakopať sa, schovať sa pred všetkými. Dôveru v seba, spokojnosť, skúsenosti a tieto úžasné pocity som nezískala z večera do rána, ani mi nespadli z neba...Vždy som si musela všetko zaslúžiť, odmakať a sama sa naučiť. Nikdy som nič nedostala "zadarmo", bez práce, bez úsilia. 

Za posledné roky som prešla veľký kus cesty, musela som uveriť samej sebe. Cesta bola dlhá a náročná. Od maturity do 40 som si hľadala správne povolanie a vyskúšala som toho naozaj veľa: kvetinárka, barmanka, krčmárka, THP pracovníčka na bytovom, vedúca potravín, ekonómka, asistentka developera, prevádzkarka reštaurácie, podnikateľka – účtovníčka. geodetická pracovníčka, kozmetická a finančná poradkyňa.

Bolo to pre mňa obdobie temna.

V 38 som sa stala PR manažérkou vo vodárňach a zo všetkých ma len toto povolanie napĺňalo a bavilo, no financie boli tak akurát od výplaty do výplaty. Aj preto bola naša rodina finančne závislá hlavne od manžela. Mala som o sebe pochybnosti v profesijnom, ale aj v manželskom živote. Neskutočne ťažké to bolo, keď som zistila manželovu neveru. Bolo to pre mňa obdobie temna. Cítila som neistotu, prišli pocity ohrozenia, rozpadu rodiny, pocity viny.

Nevyhla som sa sklamaniu, hnevu, žiarlivosti, nenávisti, zúrivosti, strachu, plaču a depresiám. Mala som veľké obavy o našu budúcnosť. Akoby plesknutím biča nevera prestala a náš rodinný život sa na chvíľku znormalizoval, no kontrolky niektorých pocitov zostali stále svietiť na červeno. Nikdy som nehovorila, že musím zmeniť svoj život, brala som ho taký, aký bol.

No vesmír sa už na to nemohol pozerať a poslal mi IMPULZ na zmenu. Bola to prihláška na základný kurz inštruktorky aerobiku. ...a jedného pekného dňa som objavila Jumping a prvým skokom som sa do cvičenia na malej trampolínke zamilovala. Bola to explózia – výbuch – svetlo na konci tunela, konečne som sa v niečom našla. Bol to vlastne šport a fitness, ktorým som sa stala slobodná a hlavne nezávislá na svojom manželovi a tak všetky kontrolky zlých pocitov úplne zhasli.

Vykročila som na dlhú neznámu cestu, s cieľom v nedohľadne. Posledných 11 rokov s Jumpingom bolo tak veľmi intenzívnych, že som prežila a naučila sa viac ako za 40 rokov môjho života. Stala som sa 1. Slovenkou inštruktorkou Jumping a zároveň obchodnou zástupkyňou pre Slovensko. V začiatkoch som musela bojovať s časom. Bola som zamestnaná ako PR manažérka vo vodárenskej spoločnosti. Syn trénoval hokej, mal len 10 rokov, dcéra vysokoškoláčka, manžel podnikateľ, úplne normálna rodina.

2012 som odkúpila licenciu Jumping pre Slovensko

Začala som najskôr podnikať pri zamestnaní. Organizovala som Jumping na Slovensku, prvé školenia, predaj trampolínok, lekcie v Trenčíne, promo lekcie v nových Jumping centrách, slovenské aj domáce Jumping akcie. Keď som odkúpila licenciu Jumping pre Slovensko, dala som výpoveď (2012).

Keď sa obzriem späť, pomocná ruka a podpora od kreátorov Jumpingu z Čiech bola žiaľ od samého začiatku veľmi slabučká, viac menej som sa musela spoliehať sama na seba. Reklamné materiály veľmi slabučké, marketingová podpora žiadna. Vzťahy neboli moc úprimné a vzájomná dôvera sa postupne vytrácala.

Nie raz som si kôli Jumpingu poplakala.

Preto sa Jumping na Slovensku rozdelil na dva tábory a dehonestovalo to moju prácu a šírenie Jumpingu. Pocítila som podkopávanie nôh, ohováranie a ignoráciu od niektorých slovenských inštruktoriek, ktorým som paradoxne v ich začiatkoch podporovala. Boli to naozaj ťažké chvíle, na ktoré sa zabudnúť nedá. Nie raz som si poplakala, ale vždy som sa nadýchla a išla svojou Jumping cestou a robila som svoju milovanú Jumping prácu.

V roku 2012 som sa stala obchodnou zástupkyňou Jumpingu pre Rakúsko, kde som rok organizovala školenia nových inštruktorov a zriaďovanie Jumping centier. Zároveň som sa školila na rôznych iných kurzoch, trénovala seba, viedla lekcie, učila sa nové fitness programy, školila Jumping kurzy na Slovensku, experimentovala a cvičila som so všetkými vekovými kategóriami detí, so seniormi, so športovcami na kempoch i počas predsúťažnej prípravy.

...rodinná fitness firma sa nekonala...

Tvorila som systém a zásobník strečingu na trampolínke. Rovnako som skúšala využitie rôzneho náčinia pre efektívne a zdravé posilňovanie a spevňovanie na trampolínke. Prevádzkovala som svoje pohybové štúdio. Mala som toho tak veľa, že som padala na nos, v tom čase som nemala na sebe gram tuku.

Prosila som svojho bývalého manžela, aby podnikal so mnou, aby sme urobili rodinnú fitness firmu. No na scénu sa žiaľ vrátila jeho bývalá milenka, ktorá mu to vyhovorila.

Keďže rodinná firma sa nekonala, riešenie som našla a ponúkla som po 3. výročí Jumpingu obchodné zastúpenie prvej inštruktorke Rakúska a jej manželovi. Dobrovoľne som sa vzdala tohto celkom veľkého biznisu, lebo som už naozaj nevládala. Samozrejme na nudu som si nemusela sťažovať, zostalo mi toho ešte veľa, ale nebola som na to sama.

Predaje AEROBIC magazínu boli slabé.

Vytvorila som značku športového oblečenia ViGi. Zamestnávala som ľudí, navrhovala a vyrábala som Jumping a športové oblečenie. Vyskúšala som vydávať AEROBIC magazín. Vznikli dve krásne čísla o cvičení, fitness, aerobiku a jumpingu. Predaje však boli veľmi slabé, lebo marketing nebola naša silná stránka a na reklamu už nezostali prostriedky. Tento zámer sa nám teda nepodaril a tretie číslo sme už nevydali.

Bolo to naozaj veľmi ťažké rozhodnutie.

V roku 2015 som podala žiadosť o rozvod, odišla som od manžela do prenajatého bytu, sama so sebou, len so svojimi vecami. Dala som bývalému manželovi slobodu a dala som si ju aj sebe. Bolo to naozaj veľmi ťažké rozhodnutie. Podľa niekoho som rozbila rodinu, no ja som to cítila ako odchod z už rozbitej rodiny.

Po týždni „slobody" som sa prihlásila na vysokú školu, Katedru telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici na učiteľstvo TSV a trénerstvo. Skúsenosti z praxe som si tu konfrontovala s teóriou. S nadšením a naozaj veľkým záujmom som sa učila napríklad vedy o športe, teóriu a didaktiku telesnej a športovej výchovy, psychológiu, pedagogiku a mnoho, mnoho, pre mňa zaujímavých predmetov k téme vzdelávania v športe.

Aby som bola tam kde som teraz, musela som urobiť snáď milión skokov na trampolínke, odtrénovať tisícky hodín, zorganizovať a odškoliť viac ako 50 školení na Slovensku, v Rakúsku, urobiť si na všetky lekcie prípravy a playlisty. Investovať veľa ČASU, veľa ENERGIE a veľa EUR do spolupracovníkov, vzdelania, cestovania za vzdelaním a vzdelávaním.

Pokus – omyl, pokus – omyl, to som predsa ja.

Myslím a cítim, že som v cieli, že pre Jumping na Slovensku už netreba nič robiť. Už je samostatný junior. Neľutujem ani jedného eura, ani jedného dňa, boli dobré rozhodnutie, boli aj zlé. Pokus – omyl, pokus – omyl, to som predsa ja. Som vďačná za túto príležitosť a vážim si ju. Nedokázala som to sama, pomohla predovšetkým rodina, deti, v začiatku bývalý manžel, rodičia, sestra. Teda do cieľa som prišla s pomocou druhých, ale hlavne vďaka sebe, vďaka odvahe vykročiť na dlhú cestu do neznáma...

Milí moji,

teraz je ten správny čas predstaviť Vám môj jedinečný e-book „Zásady bezpečného cvičenia na malej trampolínke" s podtitulom, „KTORÉ si NIKDY NEPOČULA OD SVOJEJ INŠTRUKTORKY."

Zamilovala si si Jumping a chceš ho vedieť cvičiť správne? Cvičíš ho doma alebo vo fitness centre? Áno, tento materiál je práve pre Teba.

Si inštruktorka Jumpingu? Opakovanie matka múdrosti, teda zopakuj si a uč svojich zverencov bezpečne cvičiť na trapolínke.

Si osobná/ný trénerka/tréner? Tieto zásady využiješ pri osobných tréningoch, ak využívaš mini trampolínku pri tréningoch.

Táto praktická príručka je určená pre všetkých nadšencov cvičenia na malej trampolínke.

V príručke Ťa naučím bezpečne a hlavne zdravo cvičiť na balančnej ploche trampolínky.

Cvičte zdravo, cvičte Jumping.

ViGie-booke

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať