×

JUMPING ŠKOLA SLOVENSKO

PORTFÓLIO školení Slovenskej akadémia jumpingu a fitnes

strečingJumping ADVANCED

Kliknite si na názov školenia, zistíte viac.

 • Jumping BASIC - základné - primárne školenie 
 • Jumping RECOVERY - obnova zručností inštruktora
 • Jumping KIDS & JUNIOR - nadstavbové - sekundárne školenie
 • Jumping POWER & SPORT - nadstavbové - sekundárne školenie
 • Jumping PARTY - nadstavbové - sekundárne školenie
 • Jumping STREČING - nadstavbové - sekundárne školenie
 • Inštruktor skupinových cvičení BASIC - základné primárne školenie 
 • ŠKOLA Jumping má už svoju HISTÓRIU

Škola JUMPINGu má už aj svoju HISTÓRIU

Škola JUMPINGu má už aj svoju HISTÓRIU

Jumping Slovensko a Slovenská asociácia Jumpingu a fitnes, o.z. vytvorili na základe dlhoročných skúseností so vzdelávaním inštrukotorov cvičenia na malých trampolínkach vzdelávaciu AKADÉMIU - SAJF Slovenská aakadémia Jumpingu a fitnes.

Akadémia má v súčastnosti jednu lektorku, ktorá svojim vzdelaním a skúsenosťami z cvičenia na malej trampolínke zastrešuje vzdelávanie Jumpingu ako špeciálneho aerobiku a inštruktorov aerobiku, alebo inštruktorov skupinových cvičení. 

Na Slovensku sa konalo 1. školenie inštruktorov v septembri 2010 v Trenčíne. Školenia realizovali kreatori Jumpingu. Odkúpením značky Jumping pre SR sa v septembri 2012 stala majiteľkou a zároveň školitelkou Viera Gimecká. 

V tomto období pôsobili ako lektori Veronika Gimecká a Vrajim Ghandi /FIN. Školili slovensko-anglicky BASIC, PARTY a POWER školenia. Priniesli do Jumpingu vzdelávanie veľa inovácii a prepracovaní so zameraním sa na ZDRAVÉ cvičenie na trampolínke. 

vvvvvvvvv

Od roku 2014 oboch školitelov vystriedala Katka Kováčiková-Petrovičová a Terezka Kopsová- Hegerová. Terezka skončila školiť v juli 2015 a Katka 2018. Teraz sa venujú svojim manželom a deťom.

tegi a katka

V začiatkoch Jumpingu na Slovensku boli školenia veľmi obsadené, čo bolo spôsobené expanziou tohoto fitness programu. Preto bola namieste  spolupráca viacerých lektorov.Od roku 2018 Viera Gimecká od značky odstúpila a školenia realizuje ďalej sama pod hlavičkou Slovenskej akadémie Jumpingu a fitnes a vďaka svojej odbornej spôsobilosti trénera 4. kvalifikačnej triedy aerobiku.

Čo sa týka počtu nových ištruktorov, ten sa postupne znižuje, čo je vývojový trend. Kvalita výučby sa postupne zlepšuje a inovuje. Do vzdelávacieho procesu sme aplikovali využívanie nových didaktických metód a prostriedkov. Pôvodné skriptá z roku 2012 boli prepracované, preložené a doplnené novými informáciami.

Ku skriptám ako hlavnému učebnému materiálu bola vypracovaná príručka - Obrázkový zásobník všetkých cvičení Jumping s podrobným popisom. Cvičenia boli rozdelené do 4 skupín a modifikácie boli presne špecifikované a pomenované. Pôvodný český Jumping nemal neverbálny cueing. V spolupráci s lektorkami sme vytvorili NEVERBÁLNY cueing a tak každé cvičenie dostalo presnú metodiku s grafickým znázornením. 

Zároveň bol prepracovaný úvodný Warmap. Dôvodom boli zachytené úrazy v úvodných častiach lekcii. Pôvodný Jumping sa úvodnej časti detailne nevenovalo a bolo potrebné túto časť vylepšiť.Rovnako pôvodný úvodný pomalý prestrečing s dlhými výdržami a pomalou hudbou bol na Slovensku zmenený na dynamický strečing s dynamickou hudbou pre dodržanie funkcie tejto časti lekcie.

Jednou z TOP didaktických metód na školení, ktorú sme začali používať pre vysokú efektivitu výučby je VIDEO analýza. Táto metóda sa osvedčila a je súčasťou prezenčnej, ale aj dištančnej formy školení. Zároveň používame dataprojekciu prezentácie, bielu tabuľu a ďalšie 

SAJF a Jumping Slovensko udeluje účastníkom CERTIFIKÁT o úspešnom absolvovaní školení, ktorý je platný tam, kde ho uzná majiteľ alebo prevádzkar fitnesscentra.

V súčastnosti žial zákony SR neupravujú a nevymedzujú aké vzdelanie /školu/ má mať inštruktor, ktorý môže viesť lekcie pre verejnosť v neštátnom zariadení, teda v súkromnej - podnikatelskej sfére. V štátnom zariadení (škola, CVČ) má inštruktor minimálne 1. stupeň VŠ a certifikát je doplnkovým vzdelávaním.

cert

Z toho vyplýva, že je dôležitejšie MAŤ dobre zvládnuté ZRUČNOSTI inštruktora a to je v zásade zodpovednosť samotného inštruktora, ktorý svojim tréningom a vzdelávaním bude reálne KVALITNE viesť svojich zverencov.

LEKTORKA a ŠKOLITEĽKA Mgr. Viera GIMECKÁ

LEKTORKA a ŠKOLITEĽKA Mgr. Viera GIMECKÁ

Podľa VYHLÁŠKY 110 /2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je odborne spôsobilá  zabezpečovať odbornú prípravu trénerov a inštruktorov športu. Pre špecializáciu AEROBIK a jemu príbuzným športom.

Jumping je špeciálny aerobik a praktické a teoretické skúsenosti odovzdáva novým inštruktorom od roku 2012. 

2012-2018 z titulu majiteľa licencie JumpingTM pre Slovenskú republiku

2018 z titulu získania I. stupňa vysokoškolského vzdelania a z titulu "Osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti TRÉNERA AEROBIKU IV. kvalifikačnej triedy"

PRAX:

Je prvou SLOVENKOU inštruktorkou Jumping, ktorý priniesla na Slovensko v roku 2010.

Inštruktorská činnosť:

 • Jumping od roku 2010
 • Piloxing od roku 2012
 • Knockout od roku 2015
 • STRONG nation 2018

Tanečná inštruktorská činnosť:

 • DFS Radosť Trenčín 1995 - 2004

Kvalifikácia, školenia a workšopy:

Tréner Aerobiku 4. kvalifikačnej triedy
Master trénerka Jumping Fitness
Inštruktorka cvičenia STRONG nation
Choreo Dance Training
Flexi bar Basic
Flexi bar Advanced
Flowin Core
Strenght Bosu
Body Styling
PILOXING
Funkčný tréning Core v športovej príprave
Inštruktorka Pilates I. kvalifikačného stupňa
Dance Fit Workout
Fyziológia, Kondícia a chudnutie
PILOXING Elite Instructor
PILOXING Knockout

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Jumping inštruktorov

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Jumping inštruktorov

Komentáre: 0

SAJF sa prispôsobila situácii a pripravila projekt DIŠTANČNÉHO vzdelávania inštruktorov. Školí sa cez ZOOM platformu.

Čítajte viac...

PRIHLÁŠKA na školenie

AK požadujete doklad do účtovníctva, zadajte nasledujúce údaje

STORNO PODMIENKY

Zrušenie účasti –odstúpenie od školenia po zaplatení ŠTARTOVNÉHO poplatku

 • je nutné oznámiť písomne na adresu vierka@vigi.sk,
 • overiť si telefonicky 0905 243 554, či bolo oznámenie doručené.

V prípade, že odstúpenie od školenia je viac ako 14 dní pred začiatkom    100% z poplatku bude vrátené
V prípade, že odstúpenie od školenia medzi 7-13 dní pred začiatkom          50% z poplatku bude vrátené
Ak zrušíte školenie v kratšej dobe ako 7 dní pred začiatkom, platba nemôže byť vrátená. Vaše školenie môže byť presunuté na iný termín.
Ak zrušíme školenie z našej strany z akéhokoľvek dôvodu - platbu Vám vrátime; prípadne môžeme presunúť školenie na iný deň.

Zaplatením štartovného na školenie súhlasíte so storno podmienkami.
Podmienky platia na všetky školenia organizované Jumping Slovensko.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info