×

RECOVERY Jumping INŠTRUKTOR

RECOVERY - obnova- oživenie

RECOVERY - obnova- oživenie

RECOVERY Jumping INŠTRUKTOR

Je to ako keď ZÁKLADY domu posilníte, impregnujete proti zatekaniu, prípadne celý dom zateplíte, na novo urobíte omietku.

Cieľ: zopakovať techniku cvičení na trampolínke a prehodnotiť vývoj Jumpingu počas 11 ročnej existencie na SLOVENSKU

Cieľová skupina: všetkci inštruktori Jumping, ktorí hľadajú inováciu, nový pohľad na Jumping, inšpiráciu pre svoju inštruktorskú prácu

Obsah workšopu: aktívne vzdelávanie 

  • opakovanie - správna technika Jumpingu - všetky cvičenia
  • zásady správneho cvičenia na trampolínke
  • didaktika Jumpingu
  • metodika Jumpingu
  • úloha dodržania štruktúru lekcie
  • warmaup - nové
  • verbálny a neverbány cueing - vývoj nové
  • diskusia skúseností

Cena workšopu: 99,- Eur

 

11 ročná tradícia Jumping školení na Slovensku a počas tohoto obdobia sa toto cvičenie stále vyvýja a preto je nutná inovácia.

Systém bol postavený na dobrovoľnosti pokračovania vzdelávania, po 4 dňovom školení BASIC. Náslende po 2-dňovom školení BASIC :(

V ponuke boli a sú DOBROVOĽNÉ nedstavbové 1-dňové školenia. Čiastočne ich navštevujú inštrukori, ktorí cítia potrebu pravidelných dávok inšpirácie, inovacie pre svoje inštruktorské poslanie.

V našej Jumping inštruktorskej komunite máme aj jedinečné inštruktorky, ktoré absolvovali takmer všetky možné školenia. Na základe dopytu vzniká nová možnosť pre inštruktorov Jumping:

ZOPAKOVAŤ si základy, upevniť, obnoviť, revitalizovať prostredníctvom 1-dňového školenia, dozvedieť sa nové informácie zo skúseností

 Prihláška na RECOVERY workšop

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info