×

S A J F

SLOVENSKÁ akadémia Jumpingu a fitnes

SLOVENSKÁ akadémia Jumpingu a fitnes

SLOVENSKÁ akadémia jumpingu a fitnes vznika ako projekt SAJF /asociácie/a školy Jumping SLOVENSKO

na základe 10 ročnej tradície.

Cieľom je: Výchova a vzdelávanie trénerov a inštruktorov pre špecializáciu použitia náradia: malá fitnes trampolínka

Garantom a lektorom školy je: Mgr. Viera Gimecká, prvá inštruktorka Jumpingu na Slovensku /máj 2010 a trénerka aerobiku 4.kvalifikačnej triedy

So školou spolupracujú odborníci z telovýchovy, športu a zdravia. 

Škola a vyučovací proces sa postupne organizuje a snaží sa o dosiahnutie kvalitnej výučby trénerov a inštruktorov pre rôzne športy a programy.

 

ŠKOLENIA - WORKŠOPY v skratke

ŠKOLENIA - WORKŠOPY v skratke

PREZENČNÉ školenia do odvolania neprebiehajú:  od januára 2021 sa naša škola prispôsobila situácii a ponúka DIŠTANČNÉ vzdelávanie prostredníctvom platformy ZOOM.

VIAC k LIVE VIRTUAL školeniam

Prezenčné školenia:

 1. BASIC Jumping - primárne - základné školenie 
  • 4 dni 
  • záverečné preskúšanie teória a prax na trampolínke
  • CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania a o inštruktorskej spôsobilosti 
  • 199,- Eur
 2. POWER & SPORT Jumping - sekundárne - nadstavbové školenie
  • 1 deň
  • workšop
  • CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania
  • 85,- 15 dní pred/95,- Eur
 3. KIDS & JUNIOR Jumping - sekundárne - nadstavbové školenie
  • 1 deň
  • workšop
  • CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávannia
  • 79,-Eur 15 dní pred /89,-
 4. PARTY Jumping - sekundárne - nadstavbové školenie
  • 1 deň
  • workšop
  • CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania
  • 79,-Eur 15 dní pred/89,-

 

INDIVIDUÁLNE ŠKOLENIE inštruktora

 1. BASIC Jumping - primárne školenie
  • 1 deň PRAX + teória
  • termín podľa dohody (Cez školský rok = sobota, nedeľa, sviatok. Cez prázdniny = pracovné dni. )
  • osobný prístup
  • tréning ONLINE
  • test ONLINE
  • CERTIFIKÁT o absolvovaní vzdelávania po ukončení tréningu
  • 229,- Eur 

DIŠTANČNÉ vzdelávanie - LIVE VIRTUAL

basicBASIC - základné školenie Jumping 

 1. OBSAHOVO je prezenčné a dištančné vzdelávanie rovnaké, rozdiel je v časovej dotácii tréningov primárneho školenia začlenenie domácich úloh.
 2. Následne sa lektor venuje individuálne podľa dohody s každým účastníkom na pokračovaní tréningu. Trvanie a počet tréningov záleží na šikovnosti účastníka, ktorý trénuje doma a lektor ho kaučuje a ďalej učí.
 3. Lektor zadáva úlohy a tréning sa končí po natrénovaní techniky cvičení na trampolínke a inštruktorských schopností viesť lekcie jumping. 
 4. Po skončení účastník obdrží poštou "Certifikát o účasti na vzdelávaní" 
 5. Certifikát je vydaný na základe oprávnenia lektora podľa vyhlášky...
 6. Certifikát oprávňuje inštrukotrovi viesť skupinové lekcie na trampolínkach bez žiadnych obmedzovaní typu trampolínky, podľa vlastného výberu, alebo podľa ponuky zamestnávateľa.
 7. Štartovné: 199€ / materiály ku školeniu sa zasielajú v digitálnej verzí

 kidsKIDS & JUNIOR - nadstavbové školenie Jumping

 1. OBSAHOVO je prezenčné a dištančné vzdelávanie rovnaké, doplnkom je v zadanie domácej úlohy.
 2. Skupinový VIRTUÁLNY tréning, neobmedzený počet účastníkov prostredníctvom platformy ZOOM. Trvanie 6 hodín s hodinovou prestvávkou. 
 3. Lektor zadáva úlohu a po odovzadní a vyhodnotení sa školenie končí.
 4. Po skončení účastník obdrží poštou "Certifikát o účasti na vzdelávaní"
 5. Certifikát je vydaný na základe oprávnenia lektora podľa vyhlášky...
 6. Štartovné: 69€ / materiály ku školeniu sa zasielajú v digitálnej verzí

powerPOWER & SPORT - nadtsvabové školenie Jumping

 1. OBSAHOVO je prezenčné a dištančné vzdelávanie rovnaké, doplnkom je v zadanie domácej úlohy.
 2. Skupinový VIRTUÁLNY tréning, neobmedzený počet účastníkov prostredníctvom platformy ZOOM. Trvanie 6 hodín s hodinovou prestvávkou.
 3. Lektor zadáva úlohu a po odovzadní a vyhodnotení sa školenie končí.
 4. Po skončení účastník obdrží poštou "Certifikát o účasti na vzdelávaní"
 5. Certifikát je vydaný na základe oprávnenia lektora podľa vyhlášky...
 6. Štartovné: 69€ / materiály ku školeniu sa zasielajú v digitálnej verzí

partyPARTY - nadstavbové školenie Jumping

 1. OBSAHOVO je prezenčné a dištančné vzdelávanie rovnaké, doplnkom je v zadanie domácej úlohy.
 2. Skupinový VIRTUÁLNY tréning, neobmedzený počet účastníkov prostredníctvom platformy ZOOM. Trvanie 6 hodín s hodinovou prestvávkou.
 3. Lektor zadáva úlohu a po odovzadní a vyhodnotení sa školenie končí.
 4. Po skončení účastník obdrží poštou "Certifikát o účasti na vzdelávaní"
 5. Certifikát je vydaný na základe oprávnenia lektora podľa vyhlášky...
 6. Štartovné: 69€ / materiály ku školeniu sa zasielajú v digitálnej verzí

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info