×

ŠKOLITEĽ

LEKTORKA a ŠKOLITEĽKA Mgr. Viera GIMECKÁ

LEKTORKA a ŠKOLITEĽKA Mgr. Viera GIMECKÁ

Podľa VYHLÁŠKY 110 /2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je odborne spôsobilá zabezpečovať odbornú prípravu trénerov a inštruktorov športu. Pre špecializáciu AEROBIK a jemu príbuzným športom.

Jumping je špeciálny aerobik a praktické a teoretické skúsenosti odovzdáva novým inštruktorom od roku 2012.

  • 2012-2018 z titulu majiteľa licencie JumpingTM pre Slovenskú republiku
  • 2018 z titulu získania I. stupňa vysokoškolského vzdelania a z titulu "Osvedčeniaa o získaní odbornej spôsobilosti TRÉNERA AEROBIKU IV. kvalifikačnej triedy"

PRAX:

Je prvou SLOVENKOU inštruktorkou Jumping, ktorý priniesla na Slovensko v roku 2010.

Inštruktorská činnosť - aerobik:

Jumping od roku 2010
Piloxing od roku 2012
Knockout od roku 2015
STRONG nation 2018

Inštruktorská činnosť - folklórny tanec:

DFS Radosť Trenčín 1995 - 2004

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info